Spausdinti

Antrajame 2017-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje aptariama, kaip kalbos kultūrą suvokia šiuolaikinė visuomenė ir kaip supranta šiandienos kalbos specialistai; Alano Lightmano knygos „Einšteino sapnai“ recenzijoje nagrinėjami pavyzdžiai parodo, kad vertėjui ir redaktoriui reikia išmanyti ne tik kalbos dalykus, bet ir kūrinyje aprašomą gyvenimo ar veiklos sritį; apžvelgiami pagrindiniai diskusijos „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikiai, nauda“ teiginiai; dar – apie skolintus asmenvardžius, apie socialinį tinklą „Facebook“... 

TURINYS

Rita Urnėžiūtė. Žodžiai su šaknimi kultūr- žodynuose ir šnekamojoje kalboje ..... 3

2017-aisiais, Lietuvių kalbos kultūros metais, tikriausiai bus daug diskutuojama ir rašoma apie kalbą, kultūrą ir kalbos kultūrą, mėginama apibrėžti, ką šiandien reiškia kalbos kultūra kalbos specialistams ir kaip ją suvokia šiuolaikinė visuomenė. Straipsnyje žvelgiama į vieną šio sudėtinio termino dėmenį – žodį kultūra: kaip šaknį kultūr- turintys žodžiai pateikiami bendrinės kalbos ir tarmių žodynuose, kokių su ja sukuriama naujadarų. Remiantis tarmių žodynų pavyzdžiais atskleidžiamas žodžio kultūra, kadaise net mėginto keisti lietuvišku vediniu įdarba (įdarbė), skvarbumas šnekamojoje kalboje, taip pat pateikiama įvairiuose šaltiniuose rastų pavyzdžių, rodančių kalbos vartotojų gebėjimą pasidaryti naujų žodžių su šaknimi kultūr-.


Recenzijos

Alan Lightman „Einšteino sapnai“(rec. Ignas Mataitis)..... 10

Recenzijoje nagrinėjami pavyzdžiai parodo, kad vertėjui ir redaktoriui reikia išmanyti ne tik kalbos dalykus, bet ir kūrinyje aprašomą gyvenimo ar veiklos sritį.


Aktualijos

Joris Kazlauskas. Kalbos aukštojoje mokykloje: kokių ir kiek reikia?  ..... 13

Sausio 20 d. VLKK su VU Užsienio kalbų institutu ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija surengė diskusiją „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikiai, nauda“. Straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai pranešėjų ir diskusijos dalyvių teiginiai.


Mums rašo

Vida Ragauskienė. Keliavome gimtosios kalbos keliu  ..... 17

Kuršėnuose minint kalbininko, šio miesto garbės piliečio Vytauto Vitkausko penktąsias mirties metines surengta literatūrinė muzikinė popietė „Kalbos kultūros valanda“.


Atgarsiai

Gintautas Grigas. Apie skolintus asmenvardžius ..... 19

Agnė Klimaitienė. Apie socialinį tinklą „Facebook“ ..... 20


Apžvalga

Janina Švambarytė-Valužienė. Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos ..... 20


Kronika
..... 22

Šio numerio „Kronikoje“ aprašomos lingvistinio gyvenimo naujienos suskirstytos į du skyrelius – „Valstybinė kalba“ ir „Švietimas“.


Iš skaitinių
..... 31

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės straipsnio „Apie tautos auklėjimą“ ištraukoje pašiepiami ydingi lietuvio būdo bruožai – tingumas ir blogas pareigų ėjimas.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.