Spausdinti

    Gruodžio 29 d. įvyko septynioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą.

   Septynioliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:

  1. apsvarstė Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusios institucijos baigiamosios ataskaitos ekspertizes ir patvirtino baigiamąją ataskaitą;

  2. apsvarstė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pateikto susitarimo dėl terminų žodyno rengimo sutarties pakeitimo projektą;

  3. apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą;

  4. svarstė kitus einamuosius klausimus.