Spausdinti

   Gruodžio 17 d. įvyko šešioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.

   Šešioliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė paraišką vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę ir paskyrė paraiškos ekspertus;
2. apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą;
3. apsvarstė Vilniaus universitete vykdomo projekto vadovo prašymą tikslinti 2020 m. leidybos sąmatą;
4. svarstė kitus einamuosius klausimus.