Spausdinti

   Gruodžio 10 d. įvyko penkioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus.

   Penkioliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė „Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo sutarties vykdymą;
2. priėmė sprendimą dėl Vytauto Didžiojo universiteto prašymo pratęsti „Aiškinamojo žmogiškųjų išteklių valdymo terminų žodyno“ rengimo sutarties vykdymo terminus;
3. priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus;
4. aptarė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.