Spausdinti

   Gruodžio 3 d. įvyko keturioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė Kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.

  Keturioliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusios institucijos baigiamosios ataskaitos ekspertizes ir patvirtino baigiamąją ataskaitą;
2. apsvarstė Lietuvių kalbos institute vykdomų projektų vadovų prašymus tikslinti 2020 m. sąmatas;
3. apsvarstė Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2020 m. sąmatą;
4. paskyrė kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
5. priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.