Spausdinti

   Lapkričio 19 d. įvyko tryliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusių institucijų baigiamąsias ataskaitas.

   Tryliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusių institucijų baigiamųjų ataskaitų ekspertizes ir patvirtino baigiamąsias ataskaitas;
2. apsvarstė Vilniaus universitete vykdomo projekto „Lietuvos gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ ir Lietuvių kalbos institute vykdomo projekto „Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos“ vadovų prašymus tikslinti 2020 m. sąmatas;
3. apsvarstė „Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo sutarties vykdymą;
4. aptarė knygelės „Visos tarmės gražiausios...“ antrojo leidimo rengimą;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.