Spausdinti

   Spalio 29 d. įvyko dvyliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė patikslintų paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes ir paskyrė lėšas projektams vykdyti.

   Dvyliktajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino kalbos programas vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas;
2. apsvarstė patikslintų paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes ir paskyrė lėšas projektams vykdyti;
3. svarstė kitus einamuosius klausimus (dėl lituanistinių leidinių pirkimo ir kt.).