Spausdinti

Dvyliktame 2019-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje L. Bilkis apibendrina ką tik pasibaigusius Vietovardžių metus, G. Grigas kviečia prisidėti prie feisbuko programos dialogų tekstų vertimo, R. Urnėžiūtė rašo apie naujus Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų kandidatus, A. Rimkutė-Ganusauskienė – apie terminologų konferenciją, A. Gaidienė – apie skyrybos taisyklėms skirtą seminarą... 


TURINYS   


Laimutis Bilkis. Vietovardžių metų prasmė ..... 3

   Prie Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų Vietovardžių metų minėjimo prisidėjo daugelis Lietuvos savivaldybių, muziejų ir bibliotekų, taip pat Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė kalbos inspekcija, Etninės kultūros globos taryba, Registrų centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto, kitos ministerijos ir institucijos.
   Nors didesniems vietovardžių tvarkymo, sklaidos, mokslinio tyrimo darbams Vietovardžių metais lėšų vis dėlto nebuvo skirta, pats tokių metų paskelbimo faktas labai sveikintinas, nes paskatino institucijas ir gyventojus susidomėti savo šalies ar apylinkių, gimtųjų vietų vardais, jų svarba ir išsaugojimu. Norėtųsi, kad kilęs domėjimosi vietų vardais sąjūdis taptų didesnių darbų pradžia.


Aktualijos

Gintautas Grigas. Verčiame feisbuką ..... 13

   Feisbukas – populiariausias socialinis tinklas. Originali šio tinklo kalba yra anglų. Nuo 2008 m. feisbuko programos dialogų tekstus pradėta versti į kitas kalbas ir dabar jie yra verčiami jau į 163 kalbas. Tekstus verčia savanoriai. Sukurta speciali tekstų vertimo programa, turinti daug lanksčių galimybių. Straipsnyje pateikiama konkrečių pavyzdžių, kaip ja naudojantis galima versti arba tobulinti kitų vertėjų išverstus feisbuko programos dialogus.


Rita Urnėžiūtė. Metų žodis ir Metų posakis – iš stebėtojų posto ..... 21

   Nuo 2019 m. rugpjūčio atsirado keliolika naujų kandidatų varžytis Metų žodžio rinkimuose: alfavitas, jerunda, gerovė, žirnelistika, Betoniškės ir kt., ir keliolika naujų pretendentų į Metų posakio titulą: neteisėta, bet įteisinta; visiškas kosmosas; mes dzūkai – ne paspirtukai; tėvynės labui... Žr. feisbuko paskyroje Metų žodis


Kronika ..... 23

   „Kronikos“ skyrelyje „Konferencijos, renginiai“ Aušra Rimkutė-Ganusauskienė apžvelgia LKI vykusią konferenciją „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, o Anželika Gaidienė – VGTU surengtą seminarą „Skyrybos naujovės ir bendrosios dalykinio stiliaus skyrybos klaidos bei trūkumai“.


2020 m. sukanka
..... 26


„Gimtosios kalbos“ 2019 m. turinys ..... 30

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.