Spausdinti

 

Dvyliktajame 2017-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje J. Švambarytės-Valužienės straipsniu apie apykakles, rankogalius, sagas, juostas, diržus baigiamas ciklas apie aprangos pavadinimus tarmių žodynuose; R. Urnėžiūtė apžvelgia siūlymus, ką skelbti 2017-ųjų metų žodžiu ir posakiu; I. Mataitytė atkreipia dėmesį į veiksmažodžio kamantinėti, kamantinėja, kamantinėjo vartojimo ypatumus Ievos Simonaitytės kalboje; G. Kavaliūnaitė taria atsisveikinimo žodį gramatikos specialistei, vienai iš akademinės gramatikos autorių – Elenai Valiulytei; skelbiamos 2018 metų sukaktys... 


TURINYS

Inga Mataitytė. Jeigu Ieva Simonaitytė taip parašė… ..... 3

Baigiantis Ievos Simonaitytės metams rašoma apie vieną jos leksikos įdomybę – savita reikšme vartojamą veiksmažodį kamantinėti. Pateikiama pavyzdžių, rodančių, kad rašytoja šį veiksmažodį vartojo ne tik įprastomis, į žodynus įtrauktomis reikšmėmis „klausinėti, tardyti“, „prisispyrus klausinėti, teirautis“, bet ir „erzinti, nemaloniai aptarinėti, kamuoti savo kalbomis, priekaištauti, graužti“. Aiškinamasi, kaip šias neįprastas reikšmes pavyko perteikti Simonaitytės kūrybos vertėjams į rusų ir latvių kalbas.


Janina Švambarytė-Valužienė. Karoliai išeina iš mados ir vėl ateina ..... 7

Šiuo straipsniu baigiamas 5 numeryje pradėtas ciklas apie aprangos pavadinimus tarmių žodynuose. Tautinio kostiumo metams skirtame straipsnių cikle nagrinėta, kaip tarmėse vadinami vyrų ir moterų galvos apdangalai, drabužiai, apavas. Autorė ne tik atskleidė daug primirštų ar siaurai vartojamų aprangos detalių pavadinimų, bet ir kiekviename straipsnyje pateikė po pluoštą frazeologinių junginių su šiais pavadinimais. Paskutiniame ciklo straipsnyje pasakojama apie smulkiuosius aprangos elementus – apykakles, rankogalius, sagas, juostas, diržus ir pan.


Aktualijos

Rita Urnėžiūtė. Nuo Šmėklinių iki vytininkų su kalvelininkais ..... 14

Apžvelgiami paskutiniai, nuo 2017 m. lapkričio gauti, siūlymai, kokius žodžius ir posakius verta traukti į 2017-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų sąrašus.


Gina Kavaliūnaitė. In memoriam Elenai Valiulytei ..... 19

Atsisveikinimo žodis gramatikos specialistei, vienai iš akademinės gramatikos autorių Elenai Valiulytei (1933–2017).


Kronika
..... 20

„Personalijų“ skyrelyje rašoma apie apgintas disertacijas, premijomis ir kitais apdovanojimais pagerbtus filologus, kalbininkų ir raštijos darbuotojų atminimui skirtus renginius. Lietuvių kalbos draugijos skyrelyje pranešama, kad Bubių mokykloje įkurta pirmoji Šiaulių rajone LKD grupė.


VLKK protokolinis nutarimas Nr. PN-18
..... 25


2018 m. sukanka
..... 26


„Gimtosios kalbos“ 2017 m. turinys
..... 30 

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.