Spausdinti

Dvyliktajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje N. Bliūdžiuvienė atskleidžia, kaip pamažu nusistovėjo žodžių „knygynas“ ir „biblioteka“ reikšmės; I. Mataitytė pristato tautinio atgimimo veikėjo, teisininko Motiejaus Čepo prisiminimus, atkreipdama dėmesį į jo pasirinkimą vartoti autentišką aprašomojo laikotarpio lietuvių sodiečių ir miestelėnų kalbą, kuri buvo labai užteršta svetimybėmis, ir čia pat skliaustuose pateikti lietuvišką pakaitą, vertina juos dabartinių normų požiūriu; A. Genelytė-Gritėnienė skelbia nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojus; L. Vilkaitė su Notingamo universiteto profesoriumi Norbertu Šmitu kalbasi apie taikomąją kalbotyrą; skelbiamos 2017 metų sukaktys... 

 

TURINYS 

Nijolė Bliūdžiuvienė. Nuo knygos iki bibliotekos: terminologinis aspektas ..... 3

Baigiantis 2016-iesiems, Bibliotekų metams, apžvelgiama poros pamatinių, bene dažniausių lietuvių bibliotekininkystės terminų – knygyno ir bibliotekos – istorija. Remiantis bibliotekų veiklą apibrėžiančiais teisės aktais ir profesine šios srities literatūra parodoma, kaip pamažu nusistovėjo dabartinės žodžių knygynas ir biblioteka reikšmės. 

Inga Mataitytė. Lietuvių kalba iš senųjų laikų ..... 6

Prieš 150 metų gimusio teisininko, lietuvių tautinio atgimimo dalyvio Motiejaus Čepo atsiminimai, rašyti jau sulaukus senyvo amžiaus, teikia daug įdomios medžiagos ne tik lietuvių kultūros istorijos, bet ir leksikos raidos tyrėjams. Mat atsiminimų autorius skliaustuose aiškina, keičia labiau paplitusiais pakaitais ar net etimologizuoja savo vartojamas svetimybes, retesnius tarminės aplinkos žodžius. Straipsnyje atskleidžiama, kuriuos leksikos vienetus ir kaip aiškino ar keitė Motiejus Čepas, kaip jo taisyti ar komentuoti dalykai vertinami dabartinių kalbos normų atžvilgiu.


Aktualijos

Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojai (Aurelija Genelytė-Gritėnienė) ..... 13

2016 metais Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Lituanistikos židinys trečią kartą surengė nacionalinį konkursą „Mano žodynas“. Jo nugalėtojai gruodžio 2 d. buvo pagerbti Žagarės dvare. Aurelijos Genelytės-Gritėnienės pasakojimas apie tai, kokių žodynų buvo pateikta šiam konkursui ir kuo išsiskyrė geriausių jo dalyvių darbai, – patikimas kelrodis būsimų konkursų dalyviams ir naudinga informacija visiems, kuriems knieti pajusti žodynininko darbo skonį. 

Taikomoji kalbotyra – ne tik akademinei bendruomenei (Norbertą Šmitą kalbina Laura Vilkaitė) ..... 22

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio Notingamo universiteto profesorius Norbertas Šmitas (Norbert Schmitt) pasakoja apie tai, kuo domisi taikomosios kalbotyros atstovai ir kur pritaikoma jų patirtis, pateikia pavyzdžių, kodėl kalbų mokymo specialistai vis daugiau dėmesio skiria leksikos, ypač pastoviųjų žodžių, tyrimams.


2017 metais sukanka ..... 26


„Gimtosios kalbos“ 2016 metų turinys
..... 30

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

 Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.  

Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.