Spausdinti
Dvyliktajame 2014-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje I. Mataitytė rašo apie specialiuosius žodynus, kurie aprėpia vieno kūrėjo ar vieno kūrinio žodžius (nuo Martyno Mažvydo raštų iki Salomėjos Nėries kūrybos); A. Aleksaitė pataria veiksmažodį „sofistikuoti“ vartoti tik kaip filosofuoti sinonimą, išryškinantį reikšmės atspalvį „taikyti sofistikos metodus, remtis sofistika“, vengti naujųjų „sofistikacija“, „sofistikavimas“ (geriau – išprusimas, išmanymas, prityrimas, rafinuotumas, iškraipymas, falsifikacija); J. Švambarytė-Valužienė pasakojimu apie Kūčių ir Kalėdų papročius baigia ciklą 2014 m. „Gimtojoje kalboje“ skelbtų rašinių apie didžiųjų švenčių atspindžius lietuvių tarmių žodynuose; R. Vladarskienė ir R. Urnėžiūtė recenzuoja Violetos Šilingienės vadovėlio „Lyderystė“ (leidykla „Technologijos“); 2015-ųjų metų sukaktys...


TURINYS
 

Inga Mataitytė. Raštų žodynai – kieno ir kokie ..... 3

Straipsnyje rašoma apie savitos paskirties specialiuosius žodynus – tokius, kuriuose siekiama aprėpti vieno kūrėjo raštų leksiką ar pateikti vieno kūrinio (dažniausiai senosios raštijos paminklo) žodžių indeksą. Autorė supažindina, kokių šios rūšies žodynų esama lietuvių leksikografijoje, apžvelgia juos pirmiausia pagal tiriamųjų objektų chronologiją (nuo Martyno Mažvydo raštų iki Salomėjos Nėries kūrybos), paskui surikiuoja pagal išleidimo chronologiją. Glaustai apibūdinama šių žodynų sandara, rengėjų atrinktos leksikos pateikimo principai.

Agnė Aleksaitė. Ar reikalingas žodis „sofistikuotas“? ..... 12

Lietuvių kalbos vartosenoje greičiausiai per anglų kalbą sparčiai plinta naujažodis sofistikuoti ir kiti giminiški žodžiai: sofistikacija, sofistikavimas, sofistikuotai, sofistikuotas, -a. Straipsnyje nagrinėjamos šių žodžių reikšmės ir vartosena anglų ir lietuvių kalbose. Daugiausia vietos skiriama lietuvių kalboje labiausiai plintančiam neveikiamosios rūšies dalyviui sofistikuotas, -a ir iš jo padarytam prieveiksmiui sofistikuotai.

Apibendrindama autorė teigia, kad veiksmažodį sofistikuoti galėtume vartoti tik kaip filosofuoti sinonimą, išryškinantį reikšmės atspalvį „taikyti sofistikos metodus, remtis sofistika“. Lietuvių kalboje gyvuoja ir gyvuos seniai atėjęs žodis sofistika, įvardijantis ir sofistų mokslą, ir gudrią kalbėseną.

Du naujieji vediniai sofistikacija ir sofistikavimas neturėtų užgožti nei jo, nei viso būrio seniai vartojamų žodžių – išprusimo, išmanymo; prityrimo; rafinuotumo; iškraipymo; falsifikacijos. Verslo kalboje pasitaikanti sofistikacija greičiausiai neprigis reikšme „lankstumas“, nes vartosenoje jau paplitęs dvižodis terminas su dėmeniu lankstumas: verslo lankstumas, eksploatacijos lankstumas ir kt. Kad ir kaip madingai skambėtų dalyvis sofistikuotas, -a, vienu atveju suprantamiau bus rafinuotas, sofistiškas, kitu – išmanantis, išprusęs, prityręs, trečiu – sudėtingas, įmantrus, modernus, o kai kada ir netikras, falsifikuotas.

Janina Švambarytė-Valužienė. Nuo Šv. Mikalojaus iki Kalėdų ..... 16

Šiuo straipsniu kalbininkė baigia ciklą 2014 m. „Gimtojoje kalboje“ skelbtų rašinių apie didžiųjų švenčių atspindžius lietuvių tarmių žodynuose. Kaip ir dera metų pabaigai, pasakojama apie Kūčių ir Kalėdų papročius įvairiuose Lietuvos kraštuose. Autorė pabrėžia tarmių žodynų reikšmę ir vertę ne tik kalbos, bet ir etninės kultūros tyrėjams ir puoselėtojams, taip pat visai visuomenei: „Jei nebeturite vyresniųjų, kas galėtų patarti, kaip pasirengti Kūčių vakarienei, kad ir kur būtumėte – užsieniuose ar mūsų miestų daugiaaukščiuose stiklasieniuose – skaitykite tarmių žodynus.“


Recenzijos

Violeta Šilingienė. Lyderystė (rec. Rasuolė Vladarskienė, Rita Urnėžiūtė) ..... 22

Rašoma apie 2012 m. „Technologijos“ leidyklos išleisto vadovėlio kalbą.


2015 metais sukanka ..... 26


„Gimtosios kalbos“ 2014 metų turinys ..... 27
 

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė


Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m. 
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.