Spausdinti
Paskutiniame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje, kaip visada, teikiamas visų metų publikacijų turinys, skelbiamos 2014 metų sukaktys; baigiantis Tarmių metams pasakojama apie Lietuvos regionuose leidžiamus kultūros ir istorijos žurnalus, domimasi, kas juose rašoma apie lietuvių kalbą ir savo krašto tarmę, kaip prisimenami tarmėtyrininkai, tarmių puoselėtojai; Gražinos Matulienės vadovėlis „Šeimos psichologija“ (UAB „Ciklonas“) dėl kalbos klaidų skelbiamas jaunimui nerekomenduotina knyga; spausdinamas Rimvydo Naktinio pokalbis su Jonu Paulausku (parengtas 2003 metais) ir 2013 metų Kalbos premijos laureato Gintauto Grigo kalba, pasakyta gruodžio 5 d. renginyje „Vivat Republica“...


TURINYS


Gintautas Grigas. Mes, kompiuteris ir lietuvių kalba ..... 3

Tik energingai ir operatyviai spręsdami lietuvybės problemas kompiuteriuose galime pasiekti gyvybingai svarbų tikslą – išsaugoti lietuvių kalbą labai svarbioje srityje – informacinėse technologijose. Kompiuterio lietuvinimas – tai investicija į kalbos ir tautos išlikimą.
(Spausdinama 2013 metų Kalbos premijos laureato Gintauto Grigo kalba, pasakyta gruodžio 5 d. renginyje „Vivat Republica“.)


Recenzijos

Gražina Matulienė. Šeimos psichologija – vadovėlis ar juodraštis? (rec. Aušra Rimkutė) ..... 5

Nagrinėjama 2012 m. išleisto psichologijos vadovėlio „Šeimos psichologija“ (Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2012, 202 p.) kalba. Rãsta tiek daug rašybos, morfologijos, sintaksės, morfologijos, leksikos klaidų ir stiliaus trūkumų, kad studentams, jaunimui knyga nerekomenduojama.

„Likimas norėjo, kad tapčiau žodynininku…“ ..... 38

Minėdami 90-ąsias Jono Paulausko (1923–2003) gimimo metines skelbiame Rimvydo Naktinio (tuo metu Vilniaus licėjaus moksleivio) 2003 metais parengtą pokalbį su žymiuoju žodynininku.


Aktualijos

Regionų kultūros ir istorijos žurnalai (Janina Švambarytė-Valužienė) ..... 12

Baigiantis Tarmių metams pasakojama apie Lietuvos regionuose leidžiamus kultūros ir istorijos žurnalus, domimasi, kas juose rašoma apie lietuvių kalbą ir savo krašto tarmę, kaip prisimenami tarmėtyrininkai, tarmių puoselėtojai.


Apžvalga

Terminologija 19   (Solvita Labanauskienė) ..... 22

Tęstinio leidinio „Terminologija“ 19-ame numeryje skelbiami moksliniai straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis, terminų siūlymai ir svarstymai, informacija apie užsienio terminologų darbą, įvykusias tarptautines konferencijas, apgintas disertacijas ir 2011 m. išleistų lietuviškų terminų žodynų bibliografija, recenzuojamas jaunimui skirtas katekizmas. Kelno taikomųjų mokslų universiteto profesorius, terminologas K. D. Šmicas (Schmitz) rašo apie tarptautinių standartų taikymą terminologijos mainams, E. Rimkutė – apie automatinį švietimo ir mokslo terminų nustatymą lingvistiniais metodais, R. Vladarskienė – apie metaforinius ekonomikos terminus, A. Rimkutė – apie 1883–1916 m. katekizmų religinių vietų pavadinimus, P. Zemlevičiūtė – apie Didžiosios ir Mažosios Lietuvos žodynuose vartotus medicinos terminus, A. Umbrasas – apie lietuviškų terminų raišką rankraštiniame rusų–lietuvių kalbų teisės terminų žodyno projekte (1920)...


Kronika ..... 24

Pasakojama apie Lietuvių kalbos draugijos renginius, skirtus Tarmių metams, vykusius Kazlų Rūdoje (Aldona Lukoševičienė), Plutiškėse (Rita Venckūnienė), Kaunatavoje (Rita Urnėžiūtė), Šiauliuose (Aušrinė Rinkevičienė), Utenoje (Rima Žarskutė).


2014 metais sukanka
..... 27


„Gimtosios kalbos“ 2013 m. turinys
..... 30


Viršelyje

Lietuvių kalbos institutas išleido Aldono Pupkio monografiją „Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“.
 

 Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė


Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.