Spausdinti
, programos
Gruodžio 19 d. įvyko vienuoliktasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos priemones ekspertizes.

Gruodžio 19 d. įvyko vienuoliktasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos priemones ekspertizes;
2. patvirtino patikslintą Vilniaus universiteto paraišką vykdyti projektą Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“;
3. paskyrė Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą 2013 m. vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
4. svarstė kitus einamuosius klausimus.