Spausdinti
Vienuoliktajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje B. Stundžia komentuoja kirčiavimo normų pakeitimus šiųmetėse VLKK rekomendacijose; I. Mataitytė primena Vinco Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai“ rašymo ir redagavimo aplinkybes; R. Urnėžiūtė ir N. Sisaitė dalijasi mintimis apie Stasio Lipskio knygos „Išsivadavimas: biografinis romanas apie Vincą Mykolaitį-Putiną“ kalbą ir stilių; V. Račickaja pristato interneto svetainę „Baltnexus“, aiškina jos galimybes; kronikos skyrelyje aprašomos keturios mokslinės konferencijos...

 

TURINYS


Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant ..... 3

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisėje jau geras dešimtmetis kryptingai dirbamas bendrinės kalbos kirčiavimo norminamasis darbas. Pakomisės veiklą įrėmina trys pagrindinės kryptys: 1) žodžių formų kirčiavimo polinkių svarstymas, 2) anksčiau priimtų rekomendacijų atnaujinimas ir 3) Lietuvos piliečių vardų kirčiavimo kodifikavimas.
Nauja yra tik pirmoji kryptis, o rekomendacijų papildymui, atnaujinimui ir asmenvardžių klausimams skirta dėmesio ir anksčiau. Minėtinos dvi pirmosios krypties rekomendacijos – „Dėl veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko trumpųjų formų kirčiavimo“ (2010) ir „Dėl kai kurių įvardžiuotinių formų kirčiavimo“ (2011), o vardų kirčiavimo ir apskritai vartosenos svarstymai tebevyksta.
Straipsnyje plačiau komentuojamos paskutinės šešios antrosios krypties rekomendacijos, svarstytos 2013 m. ir apimančios priesaginius daiktavardžius ir būdvardžius (k-5.2 ir k-11.2), pirminius (paprastuosius) ir galūninės darybos, taip pat priešdėlinius ir sudurtinius būdvardžius (k-10.1 ir k-12.1), mišriuosius ir priesaginius veiksmažodžius (k-14.1 ir k-15.1). Žr. visą komentarą čia.


Inga Mataitytė. Pilis ir Liepų dvaras „Sukilėliuose“ ..... 10

2013 m. minimos Vinco Mykolaičio-Putino 120-osios gimimo metinės ir 1863 metų sukilimo 150-osios metinės. Ta proga straipsnyje atkreipiamas dėmesys į porą romano „Sukilėliai“ tekstologinių dalykų, primenamos šio romano rašymo ir redagavimo aplinkybės.


Recenzijos

Stasys Lipskis. Išsivadavimas (rec. Rita Urnėžiūtė, Nijolė Sisaitė) ..... 14

Recenzentės dalijasi mintimis apie Stasio Lipskio knygos „Išsivadavimas: biografinis romanas apie Vincą Mykolaitį-Putiną“ kalbą, stilių ir vieną kitą turinio dalyką.


Aktualijos

Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“ (Veslava Račickaja) ..... 17

Veslava Račickaja pasakoja apie interneto svetainės „Baltnexus“ teikiamas galimybes ir jos tvarkytojų numatomus atlikti darbus.


Kronika
..... 19

Zoja Petrošiūtė rašo apie Vilniaus universitete vykusią tarptautinę taikomosios kalbotyros konferenciją „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“ ir Lietuvių kalbos institute surengtą tarptautinę konferenciją „Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“. Inga Mataitytė apžvelgia 12-ųjų Jurgio Lebedžio skaitymų – konferencijos „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“ – dalyvių pranešimus. Jurgita Jaroslavienė pasakoja apie antrąją profesoriaus Alekso Girdenio atminimui skirtą konferenciją – „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“.


Rekomendacijos

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. paskelbtos kirčiavimo rekomendacijos ..... 25

Žr. VLKK.lt skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas (aktualiosios redakcijos).

 
Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė


Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.