Spausdinti

   Spalio 8 d. įvyko dešimtasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes.

    Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė Lietuvių kalbos instituto prašymą skirti papildomai lėšų projektui „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ vykdyti;
2. apsvarstė paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes;
3. aptarė Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų projektų vykdymo ataskaitų reikalavimus;
4. svarstė kitus einamuosius klausimus (dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo, „Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo).