Spausdinti
   Gruodžio 19 d. įvyko dešimtasis Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino 2020 m. kalbos programų sąmatos projektą, apsvarstė paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes.
 
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes;
2. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos ir Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 2020 m. sąmatų projektus;
3. paskyrė Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą ir Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
4. svarstė kitus einamuosius klausimus.