Spausdinti
   Gruodžio 13 d. įvyko dešimtasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba svarstė paraiškas 2019 m. finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams.
 
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos ir Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2019 m. sąmatų projektus;
2. apsvarstė paraiškas 2019 m. finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams;
3. patvirtino kalbos programų 2019 m. viešųjų pirkimų planą;
4. paskyrė Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą ir Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.