Spausdinti
, programos
Lapkričio 28 d. įvyko dešimtasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba paskyrė institucijų paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ekspertus.

Lapkričio 28 d. įvyko dešimtasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. paskyrė institucijų paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ekspertus;
2. nustatė viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų lituanistinių leidinių kiekį;
3. pratęsė Vilniaus universitete vykdomo lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos mokslinio rengimo leidimas“ vykdymo terminą;
4. išnagrinėjo lituanistikos mokslinio tyrimo projektų vadovų prašymus dėl išlaidų sąmatų tikslinimo;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.