Spausdinti

Dešimtajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje apžvelgiami 23-iosios Jono Jablonskio konferencijos pranešimai; pasakojama apie Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimą Vilniuje; R. Urnėžiūtė su Pjetru Umbertu Diniu kalbasi apie baltistikos studijas Pizos universitete, lietuvių poezijos vertimus į italų kalbą; L. Lapinskienė primena garsios Panevėžio lituanistės Elenos Gabulaitės nuopelnus; spausdinama tautosakos rinkėjo Jono (Dženo) Vaičiulevičiaus (1911–1946) rankraščio ištrauka, A. Pupkis atkreipia dėmesį į rankraštyje užfiksuotus Šilakojo miško (dab. Kazlų Rūdos sav.) smulkiuosius vietovardžius ir kt. 

TURINYS

Aldonas Pupkis. Šilakojo miško smulkieji vietovardžiai ..... 3

Pasakojama apie savamokslį rašytoją, tautosakos rinkėją Joną Vaičiulevičių (1911–1946) ir jo rankraštinį palikimą, atkreipiamas dėmesys į tuose rašiniuose užfiksuotus smulkiuosius vietovardžius.

Jonas Vaičiulevičius. Mano Jaunosios dienos, arba Iš piemenų gyvenimo ..... 6

Spausdinamoje Jono Vaičiulevičiaus rankraščio ištraukoje aprašomas Šilakojo miškas, vardijami šio miško smulkieji vietovardžiai, aiškinama šių vardų motyvacija.

Duoti laiko žodžiui atsiskleisti (Pjetrą Umbertą Dinį kalbina Rita Urnėžiūtė) ..... 9

Pokalbis su Pizos universiteto profesoriumi, baltistu ir vertėju Pjetru Umbertu Diniu (Pietro Umberto Dini) apie baltistikos studijas Pizos universitete, šiuolaikinius baltistikos tyrimus, lietuvių poezijos vertimus į italų kalbą, vertimo ribas ir filologinį vertėjo sąmoningumą, leidžiantį tas ribas pastūmėti toliau.


Aktualijos

23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ (Gintarė Judžentytė) ..... 16

Apžvelgiami rugsėjo pabaigoje Vilniaus universitete vykusios tarptautinės Jono Jablonskio konferencijos pranešimai.

Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimas (Rita Urnėžiūtė) ..... 21

Pasakojama apie netradicinėje vietoje – Vilniuje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose, – surengtą Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimą.

Lietuvių kalbos draugijos narei Elenai Gabulaitei – 100 metų (Lionė Lapinskienė) ..... 24

Prisimenama viena aktyviausių Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus narių, garsi Panevėžio lituanistė Elena Gabulaitė (1916¬¬–1999).


Kronika ..... 28

Konferencijos, renginiai

Robertas Stunžinas rašo apie LKI vykusį seminarą „Terminologija ir žodžių daryba“, skirtą Stasio Keinio 80-mečiui. Joris Kazlauskas pasakoja apie VU surengtą IV tarptautinę taikomosios kalbotyros konferenciją „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“.


Iš skaitinių ..... 32

Ironiškos pastabos iš Sigito Poškaus „Vakarienės skaitinių“.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.