Spausdinti

      Vasario 6 d. įvyko pirmasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos ir Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos priemonių vykdymo konkursų skelbimo.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino 2019 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų IV ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino 2019 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;
3. apsvarstė paraiškas vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę ir paskyrė paraiškų ekspertus;
4. priėmė sprendimą dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos ir Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos priemonių vykdymo konkursų skelbimo;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.