Spausdinti
   Sausio 31 d. įvyko pirmasis 2019 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo.
   
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino 2018 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų IV ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino 2018 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;
3. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos ir Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos vykdymo 2018 m. ataskaitą;
4. apsvarstė patikslintas paraiškas 2019 m. finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams;
5. paskirstė lėšas aukštosioms universitetinėms mokykloms specialybės kalbos kursui dėstyti ir kalbos konsultacijoms baigiamųjų darbų rengėjams teikti;
6. priėmė sprendimą dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonių vykdymo 2019–2022 m. konkurso skelbimo; 
7. svarstė kitus einamuosius klausimus.