Spausdinti
   Sausio 25 d. įvyko pirmasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo.
Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino 2017 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų IV ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino 2017 m. kalbos programas vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;
3. patvirtino kalbos programas vykdančių institucijų darbo grupių 2018 m. kalendorinius darbo planus;
4. patvirtino patikslintą Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2018 m. viešųjų pirkimų planą;
5. priėmė sprendimą dėl Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo; 
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.