Spausdinti
, programos
Sausio 29 d. įvyko pirmasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes.


     Sausio 29 d. įvyko pirmasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

     Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų IV ketvirčio ataskaitas;

2. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;

3. paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų Klaipėdos universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspektas“ ir Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ vykdyti;

4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos Lietuvių kalbos institutui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ vykdyti;

5. nutarė tikslinti Lietuvių kalbos instituto paraišką vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvių ir slavų kalbų sąveikos XX a. pab. – XXI a. pr. tyrimas: sociolingvistinis aspektas (SOLIESLA)“;

6. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų 2014 m. išleistų vietovardžių žodynų sąrašą;

7. svarstė kitus einamuosius reikalus.