Spausdinti
, programos
Sausio 9 d. įvyko pirmasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2014 metų išlaidų sąmatas.

Sausio 9 d. įvyko pirmasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2014 metų išlaidų sąmatas;
2. pratęsė Vilniaus universitete vykdomo lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Emigrantų kalba“ vykdymo terminą;
3. svarstė kitus einamuosius klausimus.