Spausdinti
, programos
Sausio 10 d. įvyko pirmasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos 2013 m. išlaidų sąmatą...

 Sausio 10 d. įvyko pirmasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus: 

1. paskyrė Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdančių institucijų metinių ir (ar) baigiamųjų ataskaitų ekspertus;

2. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos 2013 m. išlaidų sąmatą;

3. patvirtino iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 2013 m. pirktinų paslaugų sąrašą;

4. svarstė kitus einamuosius klausimus.