Spausdinti

Pirmajame, atsinaujinusiame, metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje Aris Pállas Kristinssonas pasakoja apie kalbos planavimą Islandijoje, B. Stundžia komentuoja VLKK rekomendacijas dėl priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo, Z. Alaunienė rašo apie švietimo dokumentuose vartojamus terminus, V. Garliauskas recenzuoja sentencijų rinkinį „Homo sum“ (sud. Vilija Niauronytė), R. Urnėžiūtė pristato Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų dešimtukus... 

TURINYS 

Redakcijos žodis. Darbą tęsiant ..... 3 

   Prieš 30 metų, 1990 m. sausį pasirodė pirmasis atkurtosios „Gimtosios kalbos“ žurnalo numeris. 4-ąjį dešimtmetį žurnalo redakcija pradeda su nauja redakcine kolegija ir su viltimi, kad naujųjų kolegijos narių padedamam leidiniui pavyks atnaujinti ir paįvairinti savo tematiką, visų pirma švietimo ir mokyklinės lituanistikos klausimais.

Zita Alaunienė. Žodžių žinojimas, mokėjimas, įgūdis, kompetencija vartosena didaktikos kalboje ..... 4

   Autorė pristato tradicinę mokymosi sampratą, sudarytą iš trijų pakopų – žinojimas, mokėjimas, įgūdis, – ir teigia, kad šias tris savybes galima suvokti kaip vienovę, pasakomą vienu žodžiu – gebėjimas. Tačiau atsirandant naujų didaktikos terminų ar naujomis reikšmėmis pradedant vartoti senuosius keičiama nusistovėjusi terminų sistema. Ypač didelį poveikį tradicinei terminų sistemai padarė terminas kompetencija. Jis pradėtas vartoti pertvarkant mokyklą ir tapo tarsi naujo mokymo turinio kokybės ženklu. Straipsnyje komentuojamos termino kompetencija (kompetencijos) apibrėžtys bei vartojimo kontekstai ir kviečiama rengiant mokomųjų dalykų programas vartoti tikslius terminus.

Bonifacas Stundžia. Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo taisyklės ir realioji vartosena ..... 10

   VLKK apsvarstytoje bendrinei vartosenai teikiamoje priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo rekomendacijoje pavardžių kirčiavimas susistemintas atsižvelgiant į realiąją vartoseną. Pavyzdžiui, pavardžių su priesaga -ienė kirtis keliasi į šią priesagą, nepriklausomai nuo pamatinio žodžio priešpaskutinio skiemens priegaidės ar tolesnio nuo galo skiemens kirčio. Pavardžių su priesaga -ienė kirtį kamiene išlaiko tik stiprios tvirtapradės ir kelios kitos priesagos. Rekomendacijoje pripažįstamas dvejopas priesagos -(i)ūtė kirčiavimas: šalia įprastos tvirtagalės priegaidės teikiamas ir variantas su tvirtaprade priegaide.


Recenzijos

Vidas Garliauskas rec. „Homo sum. Lotyniški aforizmai, citatos ir kasdieniai posakiai apie žmogų“ (sud. Vilija Niauronytė) ..... 14

Vilijos Niauronytės sudaryta lotyniškų sentencijų knyga pravarti ir įvairių profesijų atstovams – mokytojams, teisininkams, gydytojams, ir mokiniams ar studentams.


In memoriam Eugenijus Urbonas 

Vilija Raubienė. Retam lemta tiek nuveikti ..... 17

   2019 m. gruodžio 19 d. gausus būrys giminaičių, artimųjų, bendraminčių ir bendražygių į paskutinę kelionę išlydėjo pedagogą, buvusį ilgametį Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininką, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininką, visuomenės ir kultūros veikėją Eugenijų Urboną.


Svetur

Ari Páll Kristinsson. Kalbos prestižas ir kalbos planavimas Islandijoje (kalb. Rita Urnėžiūtė) ..... 20

   „Islandų kalbai reikia ne tik išsaugoti savo padėtį kaip valstybinei kalbai, administravimo kalbai ir t. t., jai taip pat reikia kalbos vartotojų palaikymo, kad ji būtų prestižiškesnė negu anglų ar kita kuri kalba. Svarbiausias 2019–2022 m. kalbos planavimo programos elementas yra sąmoningumo kampanija, kuria siekiama stiprinti teigiamas nuostatas islandų kalbos atžvilgiu,“ – sako islandų kalbininkas Aris Paulas Kristinsonas.

Rita Urnėžiūtė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų naujienos: nuo antiskiepininko iki vėtros  ..... 23

   Iki vasario 20 dienos portale Alfa.lt renkamas 2019-ųjų Metų žodis ir Metų posakis. Apžvalgoje pristatomi komisijos sudaryti balsavimo dešimtukai ir keletas į juos nepatekusių kandidatų.


VLKK teisės aktai

Skelbiami 2019 m. gruodžio 19 d. priimti protokoliniai nutarimai (žr. VLKK nutarimai. Protokoliniai nutarimai) ..... 25


Kronika ..... 30

Pirmojo „Gimtosios kalbos“ žurnalo numerio kronikoje – trys skyreliai: „Personalijos“, „Valstybinė kalba“, „Konferencijos, renginiai“.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.