Spausdinti

Pirmajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Aleksaitė primena, kada ir kodėl vasario 21-oji pradėta minėti kaip Tarptautinė gimtosios kalbos diena; B. Stundžia komentuoja naujausias kirčiavimo rekomendacijas; E. Pesliakaitė rašo apie Konstantino Sirvydo kritinio „Punktų sakymų“ leidimo sutiktuvių vakarą, A. Gaidienė – apie Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimo aptarimą VGTU ir kitus metų pabaigos renginius; R. Urnėžiūtė apžvelgia Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų naujienas, o kitame rašinyje mėgina parodyti, kodėl teisės aktams reikalingi kalbos redaktoriai... 

TURINYS


Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant ..... 3

Straipsnyje komentuojamos naujausios kirčiavimo rekomendacijos, 2017 m. gruodžio 14 d. patvirtintos VLKK (jos skelbiamos ir šiame žurnalo numeryje). Daugiausia naujovių šįkart sulaukė sudurtiniai daiktavardžiai (K-8) ir priesaginiai būdvardžiai (K-11), toliau pildyta ir koreguota prieveiksmių kirčiavimo rekomendacija K-16. Naujų variantų įtraukta į priesaginių daiktavardžių kirčiavimo rekomendaciją K-5. Svetimos kilmės daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo rekomendacijoje K-4 pakoreguota žodžio batistas kodifikacija: atsisakyta realios vartosenos neremiamos 3b kirčiuotės. Kirčiavimo rekomendacijos atnaujintos remiantis 2011–2016 m. atliktomis jaunosios ir vidurinės kartos atstovų apklausomis.


Agnė Aleksaitė. Neužmiršta kalbų įvairovė ..... 9

Lietuvoje vis labiau įsigali tradicija vasario 21 d. minėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Ar žinome, kada ir kodėl pradėta švęsti ši diena?
Straipsnyje taip pat pasakojama, kada minimos pasaulyje plačiai vartojamų kalbų – anglų, prancūzų, ispanų, rusų, kinų, arabų – dienos, kokių renginių sugalvojama siekiant ugdyti kalbinį sąmoningumą anglakalbėse šalyse.


Aktualijos

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: sąrašai ir patiktukai (Rita Urnėžiūtė) ..... 15

Iki vasario 21 d. „Lietuvos žinių“ svetainėje balsuojama už 2017-ųjų Metų žodį ir Metų posakį. Apžvalgoje pateikiami balsuoti atrinktų žodžių ir posakių dvidešimtukai, komentuojami metų pabaigoje gauti siūlymai.

Už 2017 metų ŽODĮ balsuojama čia, už POSAKĮ – čia

Eglė Pesliakaitė. Kritinis „Punktų sakymų“ leidimas, arba Konstantinas Sirvydas – arčiau mūsų ..... 20

2017 m. gruodžio 19 d. Valdovų rūmuose surengtas Konstantino Sirvydo kritinio „Punktų sakymų“ leidimo sutiktuvių vakaras ir vieša diskusija „Europos homiletikos tradicijų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Apžvelgiama, ką apie atliktą darbą ir ateities tyrimų perspektyvas kalbėjo leidinio rengėjos Virginija Vasiliauskienė ir Kristina Rutkovska, recenzentai Bonifacas Stundžia ir Paulius Subačius, renginio svečiai Jolanta Zabarskaitė ir Vidmantas Šimkūnas bei vedėjas Darius Kuolys.


Rita Urnėžiūtė. Teisės aktų rengimas ir veiklos optimizacija ..... 23

Remiantis dokumentų projektų ir jau priimtų dokumentų tekstais, skelbiamais Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos teisės aktų projektų bazėje ir Teisės aktų registre, mėginama parodyti, kodėl teisės aktams reikalingi kalbos redaktoriai.


Kronika ..... 26

Apžvelgiami praėjusių metų pabaigos renginiai ir konferencijos. Išsamiausiai rašoma apie gruodžio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete surengtą seminarą, skirtą VLKK remto projekto „Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas“ rezultatams aptarti (apžvalgos autorė – Anželika Gaidienė).


Teisės aktai ..... 28

VLKK protokoliniai nutarimai kirčiavimo klausimais Nr. PN-12 (K-4.4), PN-13 (K-5.4), PN-14 (K-8.1), PN-15 (K-11.4), PN-16 (K-16.4). 


Iš klausinių ..... 32

„Žinių radijo“ pokalbio ištraukoje – savitas požiūris į vardo Alvydas kirčiavimą. 

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.