, kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika

   Trečiajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje prisimenama prieš 100 metų įkurtos Terminologijos komisijos veikla, rašoma apie ryškių mūsų kultūros asmenybių – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Vaclovo Aliulio – nuopelnus kalbai ir bendravimą su kalbininkais, pasakojama apie trečiuosius LKD skaitymus, apžvelgiamos LKD skyrių naujienos... 

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.

     Antrajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje rašoma apie pastoviųjų žodžių junginių vertimo problemas, valstybės pavadinimų Baltarusija ir Gudija kilmę ir vartojimo kontekstus, domimasi posakio sviestas sviestuotas kilme ir sąsajomis su tradicinių posakių apie sviestą semantika... 

Pirmajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje šiuolaikiniu žvilgsniu žvelgiama į pastangas gryninti kalbą prieš 110 metų Frydricho Megnio leistame savaitraštyje „Svečias“, prisimenami Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui skirti renginiai, pristatomas redakcinės kolegijos sudarytas įdomiausių 2020 m. žurnalo publikacijų penketukas. 

    Gruodžio 29 d. įvyko septynioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą.

, leksika

Dvylikto 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numerio tema – žodžiai, žodynai, žodynininkai. V. Sakalauskienė nagrinėja Jono Jablonskio ir talkininkų sukauptą žodyno kartoteką, A. Čepaitienė, L. Brazaitienė – kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla, J. Švambarytė-Valužienė – apie Vytautui Vitkauskui kolegų užrašytas knygas. D. Liutkevičienė ir D.Murmulaitytė pasakoja apie LKI konkursą „Mano žodynas“, A. Musteikis – apie Latvių kalbos agentūros surengtus latviškiausio žodžio rinkimus... 

   Gruodžio 17 d. įvyko šešioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.

   Gruodžio 10 d. įvyko penkioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus.

   Gruodžio 3 d. įvyko keturioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė Kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.

, semantika

     Vienuoliktame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje A. Aleksaitė ir R. Urnėžiūtė atkreipia dėmesį į tai, kokiais žodžiais žmonės rašo ir kalba apie koronaviruso pandemiją; A. Rimkutė-Ganusauskienė tiria, kaip mokiniai vartoja keiksmažodžius; I. Mataitytė nagrinėja pykčio kalbos apraiškas; I. Daraškienė pasakoja apie 30-mečio sulaukusią Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą; R. Vaskelaitė praneša apie seminarą „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai,  V. Kavaliauskas – apie seminarą „Lietuva ir Sakartvelas – šiandienos realijos ir rytdienos perspektyvos“...