Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.

, įdomu , leksika , vietovardžiai

Aštuntajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje raginama tirti kitakalbiuose istorijos šaltiniuose užfiksuotus unikalius lietuvių vietovardžius, aiškinamasi, kaip įvairiuose dvikalbiuose žodynuose pateikiama geografinė ir istorinė informacija, nagrinėjama Balio Buračo publicistikos kalba, prisimenamas Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, Petro Būtėno parengtas „Lietuvių kalbos konspektas“... 

, leksika , kirčiavimas ir tartis , enciklopedija , kalbos politika

     Septintajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje skelbiama ir komentuojama VLKK rekomendacija „Dėl tarptautinės fonetinės abėcėlės pritaikymo bendrinės lietuvių kalbos garsiniams vienetams žymėti“, apžvelgiama studija apie bendrinės tarties norminimo problemas, tęsiamas birželio numeryje pradėtas pasakojimas apie vabzdžius tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje (šįkart apie musę), rašoma apie kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos įteikimo šventę ir apie du VLKK surengtus Kalbos forumus. 

, sintaksė , semantika , skyryba , terminologija

Šeštajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje D. Zaikauskienė kviečia naudotis lietuvių patarlių ir priežodžių fondu (LLTI); B. Jasiūnaitė pasakoja apie uodo vaizdinį tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje; spausdinamas pokalbis su E. Kutorga apie mikologijos terminiją; I. Baltakienė dalijasi įspūdžiais apie pirmąjį kūrybinių darbų konkursą „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“,  skelbiami laureatų darbai; A. Drukteinis šįkart komentuoja skiriamosios sakinio dalies ribas. 

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), priemonėms vykdyti.

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.

, leksika , kirčiavimas ir tartis , skyryba , kalbos politika

Penktajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje domimasi, kaip lietuviai linkę reikšti atsisakymą ir kodėl neigiamai reaguojama į padažnėjusią termino „namų ūkis“ vartoseną, nagrinėjama, kas būdinga įterpinių ir aiškinamųjų sakinio dalių skyrybai, pristatomos Lietuvių kalbos draugijos naujienos. 

     Ketvirtajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje apžvelgiami svarbiausi Arnoldo Piročkino – Jono Jablonskio mokslinio palikimo tyrėjo – darbai, spausdinamas atsisveikinimo žodis Jonui Šukiui, nagrinėjama, kaip žodynuose pateikiami junginiai „ir gana“, „ir viskas“ ir pan., mėginama apibrėžti ryškiausias kalbos ideologijų sankirtas, pristatomi gimnazistų sukurti įmonių pavadinimai. 

, leksika , kirčiavimas ir tartis , kalbos politika

   Trečiajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje prisimenama prieš 100 metų įkurtos Terminologijos komisijos veikla, rašoma apie ryškių mūsų kultūros asmenybių – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Vaclovo Aliulio – nuopelnus kalbai ir bendravimą su kalbininkais, pasakojama apie trečiuosius LKD skaitymus, apžvelgiamos LKD skyrių naujienos... 

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.