, terminologija

Gegužės 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Maisto ir veterinarijos tarnybos, Kultūros ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir „NATO terminų aiškinamojo žodyno“ pakeitimai ir pataisymai.

     2016 m. gegužės 26 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 4 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlius, 2 aukštųjų mokyklų vadovėlių rankraščius ir 9 išleistus aukštųjų mokyklų vadovėlius.

Po ilgoko svarstymo Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 m. gegužės 26 d. priėmė protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“, reglamentuojantį galūnių dėjimą prie nelietuviškų asmenvardžių. Kartu iš 60-ojo nutarimo išbrauktas 6 punktas ir pakeistos kelios šio nutarimo nuostatos (žr. nutarimą Nr. N-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“). Šių nutarimų projektus Komisijai teikė jungtinė Gramatikos ir Vardyno pakomisė. 

, kirčiavimas ir tartis

     2016 m. gegužės 10 d. Kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisė pakvietė į pasitarimą radijo, televizijos ir teatro balso profesionalus ir kalbininkus. Susirinkusiesiems pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia pristatė pranešimą „Pokarinė kirčiavimo kodifikacija: sėkmės ir nesėkmės“, prof. Asta Kazlauskienė – „Kirčiavimo norminimas: žvilgsnis į praeitį ir dabartį“, vyko diskusija.

, terminologija

Gegužės 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

, vietovardžiai

Remdamasi eksperto dr. Laimučio Bilkio išvada, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nepritarė siūlymui Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre upės Kauno r. sav. Šakių r. sav., IK 10011850, pavadinimą Pietvis keisti į Pietvė.

, terminologija

Balandžio 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko rinkiniai, baigtas svarstyti „Teisės terminų žodynas“.

, terminologija


2016 m. balandžio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

      2016 m. balandžio 20 d. įvyko pirmasis darbo grupės, kuriai Kalbos komisija pavedė parengti perrašos iš jidiš kalbos taisykles, posėdis. Kartu numatoma patikslinti perrašos iš hebrajų kalbos taisykles, parengti teminius su žydų kultūra, religija, buitimi susijusių pavadinimų sąrašus. Bus svarstomi ir asmenvardžių, vietovardžių rašybos ir vartojimo klausimai. 

, terminologija

Balandžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.