, terminologija

Vasario 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos standarto LST ISO 19104 „Geografinė informacija. Terminija“ projektas.

, kirčiavimas ir tartis

     Šį prof. Bonifaco Stundžios straipsnį galima laikyti ankstesniųjų tęsiniu: viename iš jų [1] buvo apžvelgiamos 2017 m. atnaujintos ir papildytos septynios rekomendacijos, skirtos paprastųjų bei išvestinių daiktavardžių ir paprastųjų bei galūninės darybos būdvardžių kirčiavimui, kitame [2] – 2014 m. prieveiksmių kirčiavimo kodifikacijos pakeitimai. Dabar komentuojami 2017 m. gruodžio 14 d. Kalbos komisijos patvirtinti kirčiavimo rekomendacijų pakeitimai. (Vartotojų patogumui parengtą Suvestinį būdvardžių rekomenduojamų kirčiavimo variantų sąrašą ir antaujintą Suvestinį daiktavardžių rekomenduojamų kirčiavimo variantų sąrašą, žr. VLKK.lt skyriuje „Aktualiausios temos. Tartis ir kirčiavimas. Sąrašas“.)

, terminologija

Sausio 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstytas „Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų žodyno“ projektas ir Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Sausio 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Europos Komisijos vertėjų pateiktas terminologines užklausas dėl žuvininkystės terminų lietuviškų atitikmenų ir Žemės ūkio ministerijos atsakymus, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

, terminologija

Gruodžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Energetikos, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

     2017 m. gruodžio 19 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 3 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (4 knygas).

, terminologija

Gruodžio 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Lapkričio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Lapkričio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų ir Policijos departamento pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

, terminologija

Spalio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.