Terminologijos pakomisėje svarstytas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“, terminų standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ ir Lietuvos medicinos norma Nr. 30.
Svarstytas daugiaskiemenių tarptautinių daiktavardžių kirčiavimo gretybių sąrašas.
Balandžio 29 d. atnaujinti kirčiavimo gretybių, teiktinų rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, svarstymai. Pakomisė atskirai aptarė „euro“ kirčiavimą.
Balandžio 9 d. išplėstiniame Vardyno pakomisės posėdyje buvo aptarti sociologinio tyrimo rezultatai.
Kovo 10 d. Terminologijos pakomisė svarstė „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“ ir du terminų standartus.
Laikinoji „Kalbos patarimų“ pakomisė baigė darbą, „Svetimybių“ dalį svarstys Žodyno pakomisė.
„Kalbos patarimų“ pakomisė nutarė siūlyti komisijai išbraukti iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo „sykį“.
Sausio vasario mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė S. Paltanavičiaus parengtą paukščių vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“.
Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas L. Daugnoros ir kt. „Paukščių anatomijos terminai. Vardynas“.