, terminologija

Gegužės 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

     2018 m. gegužės 17 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 3 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (6 knygas) ir du aukštųjų mokyklų vadovėlius.

, terminologija

Gruodžio 9 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos banko, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, svetimvardžiai , vietovardžiai

Atsižvelgdama į Gruzijos prašymą, 2018 m. gegužės 3 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarė, kad greta lietuvių kalboje įprastų pavadinimų Gruzija ir gruzinai galėtų būti vartojami variantai, artimesni gruziniškiems: 

, terminologija

Balandžio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai, „Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis“ ir „Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų žodyno“ keičiami ir nauji terminai.

     2018 m. balandžio 11 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 3 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (4 knygas).

, terminologija

Kovo 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Finansų, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Lietuvos banko ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Vasario 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos banko, Policijos departamento pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai, Lietuvos standarto LST EN ISO 16559 „Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ (ISO 16559:2014) projektas ir kiti klausimai.

, svetimvardžiai , vietovardžiai

Per praėjusius metus parengta apie 90 raštų dėl vietovių ir pan. pavadinimų. Pateiktos išvados dėl 11 gyvenamųjų vietovių pavadinimų (trijose savivaldybėse) ir dėl apytiksliai 180 gatvių pavadinimų (aštuoniose savivaldybėse), Adresų registro prašymu suderinti 5 statinių pavadinimai; pateikti duomenys apie 7 naujai įregistruotų gyvenamųjų vietovių pavadinimų akcentinius požymius, atsakyta į gyventojų ir institucijų klausimus dėl kitų geografinių objektų pavadinimų.