, terminologija

Gruodžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Energetikos, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

     2017 m. gruodžio 19 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 3 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (4 knygas).

, terminologija

Gruodžio 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Lapkričio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Lapkričio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų ir Policijos departamento pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

, terminologija

Spalio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Rugsėjo 29 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Finansų, Krašto apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Radiacinės saugos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Rugsėjo 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų, Ūkio ministerijų, Lietuvos banko ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Rugsėjo 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

    2017 m. rugsėjo 13 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 6 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (13 knygų) ir vieną aukštosios mokyklos vadovėlį.