, terminologija


2016 m. balandžio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

      2016 m. balandžio 20 d. įvyko pirmasis darbo grupės, kuriai Kalbos komisija pavedė parengti perrašos iš jidiš kalbos taisykles, posėdis. Kartu numatoma patikslinti perrašos iš hebrajų kalbos taisykles, parengti teminius su žydų kultūra, religija, buitimi susijusių pavadinimų sąrašus. Bus svarstomi ir asmenvardžių, vietovardžių rašybos ir vartojimo klausimai. 

, terminologija

Balandžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

     2016 m. balandžio 15 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 1 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlį ir 3 aukštųjų mokyklų vadovėlius.

, terminologija

2016 m. balandžio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų, taip pat Policijos departamento Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Kovo 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje buvo apsvarstyti Susisiekimo, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Kovo 9 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ deskriptoriai.

    22-ąją kirčiavimo rekomendaciją komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. Tarties ir kirčiavimo pakomisės teikimu Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 m. kovo 3 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 (k-22) patvirtino rekomendaciją „Dėl sudurtinių ir su priešdėliu be- padarytų būdvardžių kirčiavimo“

, terminologija

2016 m. vasario 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat LR ryšių reguliavimo tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

, terminologija

Vasario 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ pramonės srities deskriptoriai.