Spausdinti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos terminijos komisijos pasiūlymą dėl pavadinimo angl. World Wide Web (the Web, WWW) lietuviško atitikmens „saitynas“. Kodėl „žiniatinklis“ trauksis į užmarštį, aiškina dr. S. Maskeliūnas.
   Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos terminijos komisijos pasiūlymą dėl pavadinimo angl. World Wide Web (the Web, WWW) lietuviško atitikmens.
   Posėdyje dalyvavo Terminologijos pakomisės nariai (Z. Gudžinskas, A. Rimkutė, A. Smilgevičius, R. Stunžinas) ir Informatikos terminijos komisijos nariai (G. Grigas, S. Maskeliūnas, A. Žandaris). 
   Pakomisė neprieštaravo Informatikos terminijos komisijos siūlomam naujam lietuviškam terminui saitynas.
   Siūlome susipažinti su Informatikos terminijos komisijos nario dr. S. Maskeliūno (Matematikos ir informatikos institutas) parengtu pranešimu, kuriame apžvelgiamos priežastys, kodėl nutarta keisti lietuvišką atitikmenį žiniatinklis.
 
 
World Wide Web, the Web, WWW – saitynas
1989 m. kovo mėn. Europos atominių tyrimų centre (CERN), Šveicarijoje, buvo pasiūlyta sukurti hipertekstinę duomenų bazę su tekstiniais saitais, kurie padėtų mokslininkams visame pasaulyje sparčiai keistis informacija. 2009 m. kovo 13 d., minint 20-ąsias šios idėjos metines, jos autorius seras Timas Berners-Lee pasakė: „Dabartinis WWW – tai dar ne pabaiga, tai tik ledkalnio pati viršūnėlė... Esu įsitikinęs, kad nauji pokyčiai, inovacijų sparta ateityje pasaulį pakeis dar labiau.“[1]
Lietuvoje nuo 2003 m. World Wide Web (WWW), the Web (tai svarbiausia interneto dalis –  hipertekstinėmis nuorodomis tarpusavyje siejami visame pasaulyje laikomi dokumentai, failai ir teikiamos paslaugos) buvo siūloma vadinti žiniatinkliu. Tačiau WWW turinys yra ne tiek žinios (žinojimo rezultatai, naujienos), kiek informacija, duomenys ir paslaugos (tad jokia kita pasaulio kalba verčiant WWW nėra įvardijamas turinys). Be to, WWW technologijos sparčiai evoliucionuoja, suaugdamos su kitomis technologijomis, kurias apibūdinant irgi neretai vartojamas žinių terminas.
Siekiant išvengti painiavos, World Wide Web (WWW), the Web nuo šiol siūloma vadinti saitynu. Taigi angliškus terminus ir frazes 1) knowledge network, 2) knowledge web, 3) web knowledge discovery, 4) semantic web-based knowledge management lietuviškai verskime taip: 1) žinių tinklas, 2) žinių saitynas, 3)  žinių radimas saityne, 4) semantiniu saitynu grindžiamas žinių valdymas. Saityno technologijų sąveika, sankirtos su kitomis sritimis (žinių technologijomis, žinių valdymu ir žinių tinklais, žinių radimo priemonėmis ir kt.) vaizduojama 1 paveiksle.
 
1 pav. Supaprastinta saityno ir kitų technologijų sankirtos schema (su terminų ir frazių pavyzdžiais)


[1] BBC News | Europe | Web founder looks to big changes. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7943319.stm
 
VLKK Terminologijos pakomisės informacija