Spausdinti
Nuspręsta naikinti 1995 m. protokoliniu nutarimu patvirtintą sąrašą „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“. Parengtas naujo dokumento projektas...

Valdų ir kraštų pavadinimų klausimai aspvarstyti 2007 m. gruodžio 13 d. Jungtiniame vardyno ir rašybos bei gramatikos specialistų pakomisės posėdyje (dalyvavo: V. Ambrazas, J. Palionytė, A. Pangonytė, A. Ragauskaitė M. Ramonienė, D. Sinkevičiūtė, N. Sližienė, R. Trakymienė; nuomonę raštu pateikė: B. Kurkulis, B. Stundžia).

Nuspręsta naikinti 1995 m. protokoliniu nutarimu patvirtintą sąrašą Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai. Šiame sąraše buvo teikiami tik trumpieji pavadinimai, vieni iš jų adaptuotomis formomis, kiti – originaliomis.

Naujame sąraše pakomisė siūlo nurodyti ir trumpuosius, ir ilguosius valdų, kraštų pavadinimus, visus teikti adaptuotomis, sulietuvintomis, formomis, kaip yra Valstybių pavadinimų sąraše (žr. Nutarimai/ Svetimvardžiai). Remiantis tarptautiniu standartu ISO 3166:1 „Šalių pavadinimų kodai“ ir kitais šaltiniais, parengtas nutarimo „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ projektas (žr. Nutarimai/ Projektai).

Komisijai teikiamame projekte valdų ir kraštų pavadinimai standarto pavyzdžiu rašomi didžiosiomis raidėmis, išskyrus pavadinimą Okupuotoji Palestinos teritorija. Projektas bus svarstomas artimiausiame komisijos posėdyje.

Aistė Pangonytė