Spausdinti

    2017 m. vasario 1 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 2 bendrojo ugdymo mokyklų vadovėlius (4 knygas) ir 1 aukštosios mokyklos vadovėlį.

   
    Įvertintos pastabos dėl 2 pataisytų (perleidžiamų) bendrojo ugdymo vadovėlių rankraščių:

    A. Razmantienės, V. Marcišauskaitės, J. Petrauskaitės ir A. Leskauskaitės 10 klasės vadovėlio „Lietuvių kalba“ pirmosios ir antrosios knygų;
    V. Rupainienės, V. Maksvytienės, N. Sabeckienės 3 klasės vadovėlio „Early School English“ antrosios knygos pirmosios ir antrosios dalių.

   
    Apsvarstytas vienas aukštosios mokyklos vadovėlio rankraštis, jo kalba neatitiko taisyklingumo reikalavimų.