Spausdinti
Spalio 29 d. Žodyno pakomisėje toliau svarstyta „Kalbos patarimų“ dalis „Leksikos skoliniai“.

Spalio 29 d. Žodyno pakomisėje toliau svarstyta „Kalbos patarimų“ dalis „Leksikos skoliniai“. Posėdyje sutarta dėl kai kurių skolinių teikimo, pavyzdžiui:

failas svet. vngt. – inform. rinkmenà.
fainas, -a svet. ntk. = šaunùs, -ì; puikùs, -ì.
fãktiškai tarpt. || iš tikrų̃jų.
fãktorius tarpt. || veiksnỹs; priežastìs.
             Vart. radioel., radiotech. ...
fakultatyvùs, -ì tarpt. || pasìrenkamas, -à; neprivãlomas, -a.
falsifikãtas tarpt. || klastõtė; padirbinỹs.
falsifikúoti tarpt. || klastóti.
falšas svet. ntk. = 1. apsimetìmas,mẽlas; 2. klastõtė; 3. netikrùmas.
fanaberija svet. ntk. = pasipūtìmas, išpuikìmas; išdidùmas.
fanaras žarg. svet. ntk. = mėlỹnė.
fanas, -ė svet. ntk. = aistruõlis, -ė; sirgãlius, -ė; gerbė́jas, -a; mėgė́jas.
fandraizingas, fandreizingas svet. ntk. = lė́šų rinkìmas.
fantas svet. vngt. - ùžstatas, ùždėlis.
farširúoti svet. vngt. – kul. įdarýti.
fast food svet. ntk. = greitàsis maĩstas, greĩtmaistis.
fenas svet. ntk. = 1. (plaukų̃) džiovintùvas; 2. (dažų̃) degintùvas.
fenomenalùs, -ì tarpt. || ypatìngas, -a; išskirtìnis, -ė, nepàprastas, -à.
fiksatorius svet. ntk. = prek. plaukų̃ standìklis.
fiksuotas, -a tarpt. || 1. fin. nustatýtas, -a; 2. pastovùs, -ì; įtvìrtintas,- a.
fiksuoti tarpt. || 1. stañdinti; įtvìrtinti; 2. fin. nustatýti; 3. žymė́ti, nuródyti.
fiktyvùs, -ì tarpt. || netìkras, -à; padìrbtas, -à.
filė svet. vngt. – maist. ìšpjova. ­ G  g i m i n ė 1.4 ­ G  l i n k s n i a v i m a s 1.2
filingas svet. ntk. = stat. į́sprūda.
filinginis, -ė hibr. ntk. = stat. įsprūdìnis, -ė.
fiskãlinis, -ė tarpt. || fin. ìždo.
fitingas svet. ntk. = tech. jungtìs.
fitnesas, fitnis svet. ntk. = sport. 1. fizinis tinkamùmas, fìzinė parengtìs; 2. kū́no rengýba.
flanšas svet. ntk. = tech. jungė̃.
fligelis, flygelis svet. ntk. = (nãmo) spar̃nas; šalìnamis.
folderis, foldžeris svet. ntk. = inform. ãplankas.
foldingai svet. ntk. = klõstinės užúolaidos.
forsmažoras svet. ntk. = teis. neįveĩkiamos aplinkýbės.
forsúoti svet. vngt. – dìdinti; spar̃tinti.
forvardas svet. ntk. = ekon. išankstìnis sándoris.
frankofonas, -ė svet. ntk. = prancūzakal̃bis, -ė.
fristailas svet. ntk. = sport. akrobãtinis slidinė́jimas.
fritiūrinė svet. ntk. = gruzdintùvė.
frotė̃ (audinys), frotinis tarpt. || kìlpinis, -ė.
funikuliẽrius tarpt. || lýninis kéltuvas.
fūra svet. ntk. = spec. automobìlinis traukinỹs, šnek. vilkìkas su pùspriekabe.
futliaras svet. ntk. = 1. dė̃klas; makštìs; 2. įmaũtė; 3. akinìnė.

Pastaba. Pakomisės sprendimai įsigalioja tik pritarus komisijai.

Ženklų reikšmės
= nevartotina
– geriau nevartoti
|| galima vartoti
| vartotina

Parengė Gita Kazlauskaitė