Spausdinti
Rugsėjo 17 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.

Rugsėjo 17 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“. Posėdyje susitarta dėl kai kurių skolinių teikimo, pavyzdžiui:

begemotas laisv. ↔ zool. hipopotãmas.
bendas svet. vngt. – muz. grùpė, orkèstras.
bendis svet. ntk. = lẽdo riedulỹs.
benzopjūklas hibr. ntk. = tech. motorìnis pjū́klas, motròrpjūklis.
berods svet. ntk. = tikriáusiai, veikiáusiai.
bestseleris svet. ntk. = paklausiáusias, -a; perkamiáusias, -a (albumas, knyga, prekė).
bezė svet. ntk. = kul. 1. baltymų̃ krèmas; 2.baltymų̃ krèmo pyragáičiai.
bìcepsas | anat., med. dvigal̃vis raumuõ.
bifštèksas tarpt. || kul., maist. žlėgtaĩnis.
bigãmija tarpt. | teis. dvisantuokỹstė (dvipatỹstė, dvivyrỹstė).
bigbegas žarg. svet. ntk. = maĩšas, dìdmaišis.
bilingas svet. ntk. = fin. 1. sąskaitýba; 2. są́skaitų tvar̃kymas.
binoklis svet. vngt.žiūrõnai.
byperis svet. ntk. = spec. (nuotolinio valdymo) pultẽlis; pỹpsalas.
biplanas svet. ntk. = spec. dvìsparnis.
biseris svet. vngt. = siuv. (smulkūs) karoliùkai.
bistro svet. ntk. = užkandìnė, ùžeiga.
bitstafingas svet. ntk. = inform. užpìldymas bìtais.
biuvaras svet. ntk. = ãplankas.
biuvuaras svet. ntk. pãtiesalas.
biznis svet. ntk. = ver̃slas: Biznio (=Verslo) pietūs. Vart. frazeol.:Prastas biznis.
biznesmenas svet. ntk. = ver̃slininkas, -ė.
biznierius, -ė svet. ntk. = 1. verslininkas, -ė; 2. menk. vertéiva.
1 blasteris svet. ntk. = inform. garsãplokštė.
2 blasteris svet. ntk. = kar. spindulinis ginklas.
blanširuoti svet. ntk. = nuplikýti; apvìrti, apvìrinti.

Pastaba. Pakomisės sprendimai įsigalioja pritarus komisijai.

Ženklų reikšmės
= nevartotina
– geriau nevartoti
|| galima vartoti
| vartotina

Parengė Gita Kazlauskaitė