Spausdinti
Sausio 26 d. Terminologijos pakomisės posėdyje atkreiptas dėmesys į vartosenoje pasirodančius žuvies mėsos pavadinimus su priesaga „-iena“. Sausio 26 d. Terminologijos pakomisės posėdyje atkreiptas dėmesys į vartosenoje pasirodančius žuvies mėsos pavadinimus su priesaga -iena (pvz.: žuviena, lydekiena, lašišiena ir pan.). Akademinėje „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (Vilnius, 1965, t.1, p. 414–415) rašoma, kad „norint pavadinti mėsą taip, kad kartu būtų pasakyta apie kurio gyvulio ar paukščio mėsą kalbama, vartojami specialūs vediniai, kurie literatūrinėje kalboje visada sudaromi su priesaga -iena. <…> Žuvies mėsa retai kada šitaip vadinama, pvz.: karpiena, žuviena“.
Pakomisės nuomone, plėsti panašių vedinių vartoseną nėra pagrindo, nes pagrindinę žuvies kūno dalį ir sudaro mėsa (plg. yra vedinys mediena, bet nevartojama ąžuoliena, beržiena, uosiena ir pan.).

Parengė Gita Kazlauskaitė