Spausdinti
, terminologija

Balandžio 17 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 18, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14¹ straipsniu įstatymo projekto terminas (pateikė Finansų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Finansų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 25, 35, 53, 56, 58, 59, 62, 82, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62¹ straipsniu įstatymo projekto terminas (pateikė Finansų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
5. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto terminai (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo“ projekto terminai (Susisiekimo ministerija).
7. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 5 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projekto terminai (Aplinkos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminas (Aplinkos ministerija).
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo“ projekto terminai (Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
10. Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekto terminas (Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (Aplinkos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė