Spausdinti
Vasario 13 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Žemės ūkio ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos į Lietuvos Respublikos terminų banką pateiktus terminų straipsnių rinkinius, kai kuriuos rengiamo „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ trečiojo leidimo terminus ir kt. klausimus.

Vasario 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Lietuvos kinologų draugijos į Lietuvos Respublikos terminų banką teikiamas terminas kaniterapija.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Baltųjų rūdžių fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl Nuostolingų universaliųjų pašto paslaugų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projekto terminai (pateikė Ryšių reguliavimo tarnyba).

5. Termino angl. mass edit lietuviškas atitikmuo.

6. Termino angl. cloud, cloud computing lietuviškas atitikmuo debesija.

7. Termino angl. avatar lietuviškas atitikmuo.

8. G. Grigo, T. Jevsikovos, V. Dagienės Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ trečiojo leidimo taisymai.

9. G. Grigo, T. Jevsikovos, V. Dagienės „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ trečiojo leidimo nauji terminai.

10. G. Grigo, T. Jevsikovos, V. Dagienės Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ trečiojo leidimo priedo „Anglų–lietuvių kalbų žodynėlis“ nauji terminai.

11. G. Grigo parengtos ir Kalbos technologijų pakomisės nario M. Strockio įvertintos pastabos dėl internetinių programų „Microsoft Office Web Apps“ lietuviškos vartotojo sąsajos.

12. Telefonu gautas klausimas dėl vietos, kur viena upė išsišakoja į dvi, pavadinimo.

Posėdyje pritarta

žemės ūkio terminams baltųjų rūdžių augalai šeimininkai, baltųjų rūdžių apsauginė zona, baltųjų rūdžių židinys, baltosiomis rūdimis užkrėstas ūkis;

pašto terminams universaliosios pašto paslaugos teikimo nuostoliai, universaliosios pašto paslaugos teikimo pajamos, universaliosios pašto paslaugos teikimo sąnaudos;

kompiuterijos terminų atitikmenims: angl. mass editdauginis redagavimas, angl. cloud, cloud computingdebesija, angl. avatar avataras.

Vietą, kur viena upė išsišakoja į dvi, pasiūlyta vadinti šakuma.

 Parengė Gita Kazlauskaitė