Spausdinti
2011 m. kovo 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti Krašto apsaugos, Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai. Neprieštarauta terminams „aukšti statiniai,“ „pradinė žvejybos kvotų aukciono kaina“, „melžimo įranga“, „techninės eismo reguliavimo priemonės“ ir kt.

2011 m. kovo 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje kartu su Krašto apsaugos, Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijų atstovais apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai iš šių dokumentų:

1.      Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto;

2.      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ projekto;

3.      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos tiekimo rinkai, montavimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ projekto;

4.      Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, naudojimo ir laikymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;

5.      Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3-617 „Dėl Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant viešąjį pašto tinklą, sistemos sukūrimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo.

Neprieštarauta beveik visiems svarstyti pateiktiems terminams, tarp jų, pvz.: aukšti statiniai, pradinė žvejybos kvotų aukciono kaina, melžimo įranga, akredituotas melžimo įrangos tikrintojas, kelio briauna, kelio statiniai, sunkiasvorė transporto priemonė, techninės eismo reguliavimo priemonės ir kt.

Daugiausia diskutuota dėl terminų apibrėžčių, pateikta siūlymų, kaip jas gerinti. Pataisyti terminų straipsniai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai.

Parengė Alvydas Umbrasas