Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro: 
1. Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-625 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 464 „Dėl kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“ pakeitimo“ termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-779 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo standarto patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
5. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 102¹, 102², 102³ ir 111¹ straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
6. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34¹, 37, 38, 39, 40, 40¹, 40², 40³, 40⁴, 43, 45, 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 32¹ ir 40² straipsniais, 34² straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5373 terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė