Spausdinti
, terminologija

Gegužės 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų bei Aplinkos ministerijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
2. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(3) terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
3. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(3) terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. B1-126 „Dėl Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų vandenų apsaugos investicinių projektų, susijusių su gyvenamųjų būstų prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė