Spausdinti
, terminologija

Kovo 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje nuotoliniu būdu apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos asmenims įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 36(1) straipsniu ir priedu įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
4. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo (Nr. XII-1322) pakeitimo projekto terminų straipsniai (pateikė Teisingumo ministerija).
5. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė