Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 7 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, taip pat Lietuvos banko Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ projekto;
3. Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymo projekto.

Taip pat aptarti Daivos Nenartavičiūtės pagal Europos Komisijos projektą pateikti finansų terminai. Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: kontrolinė pėdsakų juosta, pasienio patrulio takas, radiacinė kontrolė, masinio naikinimo ginklas, apdraustasis, sandoris įprastomis rinkos sąlygomis, nebaigta gaminti produkcija, vertinimo ir pripažinimo neatitiktis, rinkos palūkanų norma. Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.

Parengė Alvydas Umbrasas