Spausdinti
, terminologija
2015 m. sausio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Susisiekimo, Finansų ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. sausio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Susisiekimo, Finansų ir Teisingumo ministerijų pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2034 (LR Seimas);
2. Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIP-4305 (2) (LR Seimas);
3. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4701(2) (LR Seimas);
4. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1352 (LR Seimas);
5. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“ projekto (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija);
6. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1218 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (LR susisiekimo ministerija);
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo ,,Dėl finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-135 ,,Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo“ projekto (LR finansų ministerija);
8. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 pakeitimo įstatymo projekto (LR finansų ministerija);
9. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projekto (Valstybinė lietuvių kalbos komisija);
10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2, 14 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (LR teisingumo ministerija).


Posėdyje pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: privati detektyvinė veikla, kursantas, pareigūnų rotacija, policijos įstaiga, prevencinis pokalbis, rizikos grupės asmuo, jūrų laivo incidentas, radioaktyvių atliekų pakuočių aprašas, brangakmenių laužas, taurieji metalai, standartinė praba, tauriųjų metalų gaminių ženklinimas.


Parengė Alvydas Umbrasas