Spausdinti
, terminologija

Gegužės 29 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio ministerijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius ir Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus pateiktą kibernetinio saugumo terminų straipsnių rinkinį.


Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ terminas (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Kiaulių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 m., patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė