Spausdinti
, leksika
Lapkričio 17 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo kanceliarijos ir Žemės ūkio ministerijos terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai. Posėdyje pritarta terminams „sveikatingumo paslauga“, „nakvynės ir pusryčių paslauga“, „laikinoji gyvūnų globa“ ir kt.

Lapkričio 17 d. Terminologijos pakomisės posėdyje, kuriame dalyvavo pakomisės nariai (J. Gaivenytė-Butler, Z. Gudžinskas, J. Klimavičius, A. Smilgevičius, D. Šilobritaitė), Seimo kanceliarijos ir Žemės ūkio ministerijų atstovai, apsvarstyti šie klausimai:

 

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos terminijos komisija).

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 ,,Dėl žemdirbių, miškų savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo ir žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 241 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ projekto, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, naudojimo ir laikymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Avių produktyvumo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ projekto ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerijos terminijos komisija).

 

Posėdyje pritarta:

 

turizmo terminams: nakvynės ir pusryčių paslauga, organizuota turistinė kelionė, paplūdimys, rekreacinė teritorija, rekreaciniai ištekliai, sveikatingumo paslauga, turistas, turistinė stovyklavietė, turizmo informacijos centras, turizmo ištekliai, turizmo paslauga, vidaus turizmas, viešbutis.

žemės ūkio terminams: laikinoji gyvūnų globa, gyvūnų globėjas, gyvūnų globos namai, kontrolinė mėsinė avis, kontrolinė mėsinių avių banda, ūkininkavimas.

 
Parengė Gita Kazlauskaitė