Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Energetikos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 84, 86, 88, 89 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Susisiekimo ministerija).
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Susisiekimo ministerija).
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Susisiekimo ministerija).
5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Susisiekimo ministerija).
6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Energetikos ministerija).
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Paramos atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Energetikos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė